ทีมงานจำเป็นต้องปิดรับลูกค้าใหม่ชั่วคราวเนื่องจากมีผู้ใช้เกินปริมาณที่เซิฟเวอร์จะรองรับ

ขอภัยในความไม่สะดวก