เมื่อคลิกปุ่ม สมัครใช้งานผ่าน Facebook แล้วไม่มีการเปลี่ยนแปลงหน้าจออาจเป็นเพราะกำลังเชื่อมต่อกับ Facebook สามารถคลิกซ้ำได้

Cloud Web Application. by goodlythink.com